nlfr
- T. 09 336 40 30

Plan uw successie voortaan nog voordeliger via de techniek van de gesplitste aankoop

Een gesplitste aankoop houdt in dat het vruchtgebruik van een onroerend goed door de ene persoon (bv. de ouders) en de blote eigendom door de andere persoon (bv. de kinderen) wordt aangekocht. De vruchtgebruiker verkrijgt hierbij het recht op het gebruik en het genot van het onroerend goed: hij mag het zelf bewonen of hij mag het verhuren en er de huurinkomsten van innen.

Bij het overlijden van de vruchtgebruiker houdt het vruchtgebruik automatisch op te bestaan, en bekomt de blote eigenaar de volle eigendom van het onroerend goed. Een dergelijke constructie is vaak ingegeven vanuit een fiscaal oogpunt: de blote eigenaar is onder bepaalde voorwaarden namelijk geen erfbelasting verschuldigd op de waarde van het onroerend goed bij het overlijden van de vruchtgebruiker.

Meer bepaald is vereist dat de blote eigenaar de aankoop van de blote eigendom met “eigen gelden” heeft gefinancierd, om de erfbelasting te vermijden. Hieronder wordt begrepen dat deze gelden ofwel effectief door de blote eigenaar zelf werden verdiend of gespaard, ofwel dat deze voorafgaandelijk door de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar werden geschonken.

De Vlaamse Belastingdienst voegde hier in een bekritiseerd standpunt een voorwaarde aan toe, namelijk dat deze schenking voorafgaandelijk diende te worden geregistreerd. Dit betekende echter een meerkost: in dit geval is immers de schenkbelasting van 3% (in de rechte lijn) of 7% (in de zijlijn of tussen vreemden) verschuldigd op het geschonken bedrag.

Recent werd dit strenge standpunt echter vernietigd door de Raad van State. Als gevolg hiervan volstaat voortaan een loutere voorafgaande schenking via hand- of bankgift van de nodige gelden voor de aankoop van de blote eigendom aan de blote eigenaar om de erfbelasting bij het overlijden van de vruchtgebruiker te vermijden, zonder dat nog vereist is dat hierop de schenkbelasting werd betaald.

Let wel: op een niet-geregistreerde hand- of bankgift, waarop geen schenkbelasting werd betaald, is de erfbelasting toch verschuldigd, indien de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking.


Pieter Baert, Bedrijfsjurist 

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Inschrijving nieuwsbrief

Ik ga akkoord met het Privacybeleid.
Voer de Captcha in Herlaad

MEEST RECENT

Creadomus