nlfr
- T. 09 336 40 30

De meest voorkomende vooroordelen omtrent investeren in vastgoed

Spaargeld op een spaarboekje laten staan, is een keuze. Investeren is dat evenzeer. Toch wordt dit laatste door veel families aanzien als een grotere stap. In ons vorig artikel informeerden we u over het grote verschil in opbrengst tussen een spaarrekening en een vastgoedinvestering. Ondanks het feit dat investeren op één jaar tot 43x meer kan opbrengen, zien we dat toch veel mensen vooroordelen behouden ten aanzien van investeren… Waarom eigenlijk en wat zijn de meest voorkomende vooroordelen? 

Vooroordeel 1: “Je moet rijk zijn om te kunnen investeren in vastgoed” 

Dat investeren in vastgoed alleen is weggelegd voor de rijken, deze met de grote(re) budgetten, is één van de meest voorkomende vooroordelen wanneer men nadenkt over investeren in vastgoed. Uiteraard vereist een vastgoedinvestering een zeker budget. Maar waar men vaak niet bij stil staat is dat er meerdere mogelijkheden in de markt zijn die investeren in vastgoed budgettair toegankelijk maken. 

  • Ten eerste zijn er op de markt meerdere vastgoedvormen aanwezig met lagere instapkosten. Denk maar aan hotelkamers, parkings, vakantieverblijven, … Aankoopprijzen kunnen reeds starten vanaf 95.000 euro (excl. kosten).
  • Daarnaast bestaan er ook verschillende aankoopformules. Heeft u bijvoorbeeld erfpacht al eens overwogen? Bij erfpacht betaalt u namelijk geen grondaankoop, wat een daling van 1/3 op de totale aankoopprijs kan betekenen. Ook als u aankoopt via erfpacht bezit u alle rechten op de grond én bent u eigenaar van het gebouw of unit(s) op deze grond via notariële akte. 
  • Wanneer u niet over het volledig aankoopbudget beschikt, kan u ook steeds gaan informeren bij de bank of een kredietinstelling. Afhankelijk van uw financiële situatie kan dergelijke instelling uw mogelijks een lening verschaffen voor het ontbrekend bedrag.  
  • En als laatste mogen we ook de fiscale voordelen van investeren in vastgoed niet vergeten in rekening te brengen . Zo heeft u o.a. de mogelijkheid in België om niet belast te worden op de werkelijke huurinkomsten, maar enkel op basis van het verhoogd KI. Dit komt voor veel investeerders voordeliger uit. Daarnaast kunnen ook kosten, zoals kosten voor de lening, in mindering gebracht worden in de belastingaangifte. Een ander fiscaal voordeel kan btw recuperatie zijn. Dit is vaak het geval wanneer u investeert in exploitatievastgoed. Exploitatievastgoed of uitbatingsvastgoed is vastgoed dat uitgebaat wordt door derden voor commercieel gebruik (zoals hotelkamers & publieke parkings). Concreet betekent dit dat investeerders hier tot 21% van hun investeringen terug kunnen krijgen. Mooi meegenomen, niet? 

Vooroordeel 2: “Je hebt geen zekerheid omtrent je werkelijke inkomsten” 

Investeren in vastgoed kan in zijn klassieke vorm onverwachte kosten en uitblijvende inkomsten met zich meebrengen. Zo kan een huurderswissel ervoor zorgen dat het investeringspand enige tijd leegstaat of inkomensderving door een huurder die niet betaalt. Ook defecten door slijtage of huurschade brengen onverwachte kosten met zich mee.

Echter, het kan ook anders. Op de vastgoedmarkt zijn investeringsformules te vinden die een zorgeloze investering garanderen met een duidelijk inzicht in de te verwachten kosten en opbrengsten. Exploitatievastgoed of uitbatingsvastgoed is hiervan een uitgelezen voorbeeld. Deze vastgoedvormen bieden een poolsysteem aan waar alle inkomsten en kosten in verzameld worden en de investeerders delen in de winst van de uitbating. Zo worden de risico’s op inkomensderving & onverwachte kosten weggenomen voor de individuele investeerder. 

Wilt u echter absolute zekerheid en geen enkel risico lopen, dan kan vastgoed met verhuurgarantie mogelijks voor u de ideale oplossing zijn. Hier biedt u uw vastgoed voor een lange periode (15 tot 27 jaar) aan, aan een stad, OCMW of sociaal verhuurkantoor. U bent gedurende de volledige looptijd zeker van uw inkomen terwijl de betreffende instantie instaat voor de instandhouding van uw pand.  

Vooroordeel 3: “Je moet veel tijd steken in je vastgoed investering” 

Opmaken van contracten, het zoeken naar nieuwe huurders, contact met huurders in verband met defecten,… allemaal zaken die een vastgoedinvestering mogelijks met zich mee kunnen brengen. Tenzij u kiest voor een vastgoed met een professionele uitbating door experten. In deze vastgoedformules hoeven investeerders zich nergens zorgen over te maken. Ze hoeven niet op zoek te gaan naar huurders, geen huurproblemen op te lossen, geen betalingsverkeer op te volgen of administratieve rompslomp af te werken. Alles wordt voor hen gedaan. Ze ontvangen op de afgesproken momenten hun huurinkomsten die afhankelijk zijn van de verhuur- en bezettingsratio van het volledig gebouw en niet langer enkel van de verhuur van de aangekochte vastgoedunit. De totale huurinkomsten worden herverdeeld onder alle investeerders.

 

Wenst u meer te weten over investeren in exploitatievastgoed? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs en wij helpen u graag verder! 

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Inschrijving nieuwsbrief

Ik ga akkoord met het Privacybeleid.
Voer de Captcha in Herlaad

MEEST RECENT

Creadomus