nl
- T. 09 336 40 30

Er is iets kapot in mijn appartement: wat nu?

Dan gaat de beheerder er naar toe. De schade wordt bekeken en de beheerder probeert de oorzaak te achterhalen. Is het louter slijtage, dan is het net als in België ten laste van de eigenaar. Is het schade door fout gebruik van de huurder, is de huurder verantwoordelijk voor het herstellen. Huurders dienen ook, indien contractueel zo bepaald, een huurwaarborg te betalen. 

Creadomus