nl
- T. 09 336 40 30

Wat zijn de verplichtingen van een huurder in Duitsland?

De huurder moet het appartementen correct gebruiken en is vaak ook verantwoordelijk voor kleine herstellingen (lamp vervangen, iets vast vijzen, ontkalken, … Grote herstellingen zijn natuurlijk altijd voor de eigenaar. In de huurovereenkomsten die  afgesloten worden wordt de onroerende voorheffing ten laste gelegd van de huurder, iets wat in België verboden is maar in Duitsland erg gebruikelijk. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de meubels en zijn keuken.

Creadomus